Acoron

Enthalten in:
Kalmus (Calami rhizoma)

© Thomas Schöpke